Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

نقاشی ساختمان با رنگ روغن با زیرسازی

قیمت: 15,000 تومان

موجود

زمان تحویل : 4 روز کاری
زمان اعزام نقاش با شما هماهنگی انجام خواهد شد

سفارش رنگ کاری
سفارش رنگ کاری
مترمربع +

درخواست بازدید حضوری

شناسه: ipm 1413
فروشنده: واحد خدمات
بازدید: 194

نقاشی ساختمان با رنگ روغن با زیرسازی (درخواست بازدید حضوری)

  • رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان مانند، رنگ آمیزی سطوح و لوازم دیگر نیاز به یک زیرسازی دارد. زیرسازی نقاشی ساختمان در دو حالت روی دیوار‌های رنگ خورده و دیوار‌های نو صورت می‌گیرد.
  • در هر دو حالت زیر سازی نقاشی ساختمان یک سری مراحل برای بهتر جذب شدن رنگ روی ساختمان باید طی شود.
  • در واقع نتیجه مطلوب یک رنگ‌آمیزی ساختمان تا حد زیادی به زیرسازی مناسب قبل از شروع رنگ بستگی دارد.